Obchodní podmínky

Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží kancelářských židlí společností Iridium spol. s r. o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").
Prodávající se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice je firmou zaměřující se na obchodování s kancelářským nábytkem, kancelářskými židlemi a vybavování interiérů na klíč.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Předmět smlouvy
Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.iridium-eshop.cz

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.iridium-eshop.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.iridium-eshop.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží.
 
Obrázky
Upozorňujeme, že veškeré zobrazované obrázky produktů a potahových látek jsou pouze ilustrativní a ve skutečnosti se mohou lehce lišit tvarem, barvou nebo provedením. Záleží vždy na nastavení Vašeho monitoru a dodaných podkladech od výrobce. Skutečné barvy látek si můžete prohlédnout v našem interiérovém studiu.

Ceny
V internetovém obchodě jsou vždy platné aktuální ceny pro internetový obchod. Ceny v kamenné prodejně a v internetovém obchodě se mohou lišit.
Ceny uvedené na iridium-eshop.cz jsou platné pouze pro odběr v rámci České republiky, tj. pro zaslání zboží na území ČR nebo pro osobní odběr v Brně, Králově Poli na ulici Božetěchova 19.

Objednávka zboží
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.iridium-eshop.cz jsou považovány za závazné.
Objednávka je zároveň kupní smlouvou dle obchodního zákoníku (z. č. 513/91 Sb.). K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím. Prodávající může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, požadovat písemné potvrzení objednávky nebo zálohu na objednané zboží.
Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých údajů a náležitostí objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu.
Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně zavázán. Kupující může zrušit objednávku do tří hodin od potvrzení automatickým e-mailem.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.iridium-eshop.cz
 • elektronickou poštou na adrese iridium-eshop@email.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
 • obchodní jméno a sídlo kupujícího IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název zboží
 • počet kusů
 • přesné určení varianty látky, popř. kostry, kříže, atd.
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • všechny další údaje, které považuje kupující za důležité
PŘED OBJEDNÁNÍM SE VŽDY INFORMUJTE, ZDA JE ZBOŹÍ SKLADEM !!!

Platební podmínky
Platba za objednané zboží může být uskutečněna:
 • v hotovosti - při osobním odběru zboží v našem interiérovém studiu na ulici Božetěchova 19 v Brně /nelze platit platební kartou/
 • bankovním převodem - zboží bude objednáno u výrobce až na základě zaplacené zálohové faktury, kterou Vám zašleme na e-mail.
Při objednávce zboží v hodnotě 10.000,- Kč a vyšší je prodejce oprávněn požadovat od kupujícího zálohu, jejíž výši udává prodejce.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem nebo je daňový doklad zasílám e-mailem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodlení objednatele v proplacení zálohové faktury může vést k posunu termínu dodání zboží aniž by to bylo považováno za jeho prodlení.

Dodací podmínky
Jsou uvedeny u každého zboží a mohou se v průběhu času měnit v závislosti na aktuální skladové zásobě a jiných okolnostech. Termín dodání se může v ojedinělých případech prodloužit a zejména v situacích, které nemůže dodavatel ovlivnit, změnit či zmírnit.
V případě, že je u zboží uvedeno, že je skladem u výrobce, doba pro vyzvednutí při osobním odběruv našem interiérovém studiu se odvíjí od dodacích termínů jednotlivých výrobců dle následujícího rozpisu:
 • ALBA CR do 8 pracovních dní
 • ANTARES do 7 pracovních dní
 • LD Seating do 6 pracovních dní
 • Lococz do 7 pracovních dní
 • Mayer CZ do 5 pracovních dní
 • SMARTMATT do 3 pracovních dní
 • ADK Trade do 4 pracovních dní
 • Top Sit do 7 pracovních dní
 • Modom do 3 pracovních dní
Možnosti převzetí zboží:
 • Osobní odběr - interiérové studio, Božetěchova 19, 612 00 Brno.
 • Zaměstnancem firmy provozující eshop (doprava pouze po Brně a okolí do 20 km) - expediční dny jsou každý čtvrtek nebo dle předchozí domluvy s provozovatelem e-shopu. Zaměstanec Vám zboží doručí až domů a Vy mu zaplatíte danou částku. Tato služba je zpopletněna dle ceníku na http://www.iridium-eshop.cz/doprava-a-platby/
Kupující je povinnen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu iridium-eshop@email.cz , sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží a ten do 24 hodin zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu.

Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
 
Doručení zboží
Řidiči externích přepravních služeb i řídiči z firmy Iridium doručí objednané zboží za první uzamykatelné dveře. Řidiči nejsou povinni vynášet zboží do vyšších pater apod.
Pokud je potřeba zboží doručit do vyšších pater apod., kontaktujte nás pro objednání adekvátní přepravy. Cena se stanovuje individuálně.

Místo plnění
Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

V případě, že kupující neodebere objednané zboží ve lhůtě uvedené v písemné výzvě (i prostřednictvím e-mailu) k převzetí, má se za to, že uplynutím této lhůty je zboží dodané a převzaté a prodávajícímu vzniká právo fakturovat celou cenu dodaného zboží. Prodávající je povinen takto dodané zboží (nevyzvednuté) uskladnit a kupující je povinen prodávajícímu uhradit za každý i započatý den skladování skladné ve výši 600,- Kč bez DPH.

Montáž
Zboží je dodáváno v demontovaném stavu.
Ceník služeb:
 • montáž židle (pouze při dopravě zaměstnancem firmy provozujícím e-shop) - 1 ks ZDARMA, za další smontovaný kus 120,- Kč vč. DPH
 • montáž područek (pouze při dopravě zaměstnancem firmy provozujícím e-shop) - 1 ks ZDARMA, za další smontovaný kus 50,- Kč vč. DPH
 • opravy židlí - 400,- Kč/hod. vč. DPH + cena náhradních dílů (židli je nutno dovézt k nám do interiérového studia na Božetěchovu 19 v Brně)
 
Servis
Servis kancelářských židlí je možný pouze u zakoupených židlí v našem internetovém obchodě www.iridium-eshop.cz nebo přímo v našem interiérovém studiu v Brně na ulici Božetěchova 19 v Králově Poli.
Zázazník je povinen dovézt židli přímo k nám do interiérového studia, kde mu bude vystaven doklad o převzetí židle k opravě a zároveň mu bude sdělena přibližná cena za opravu.

Oprava židlí je účtována sazbou 400 Kč vč. DPH za hodinu práce + cena náhradních dílů.

Poškození zboží při přepravě
Kupující je povinnen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je nutno zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít jej pouze pokud není nijak poškozeno. Odpovědnost za poškozené zboží v průběhu přepravy nenese prodejce nýbrž dopravce, veškeré přepravované zboží je pojištěno.

V případě, že je zboží zjevně poškozeno je opravdu nutné sepsat s řidičem protokol o poškození zboží, na jehož základě bude sjednána náprava. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Děkujeme za pochopení.

Poškození zboží vlivem častého používání
Jsme nuceni také upozornit zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Nesrovnalosti:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zakoupeného zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.


Záruční doba
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží. Odesílá-li prodejce zboží přepravní službou, běží záruční doba ode dne přijetí zboží od přepravce.
Záruční doba na veškerý náš sortiment je podle zákona 24 měsíců, pokud není u produktu uvedeno jinak. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.


Reklamace
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Zboží je možné předat k reklamaci na pobočce firmy Iridium, spol. s r. o. v Brně, kde bylo zboží zakoupeno nebo odkud bylo odesláno.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Zboží nebude přijato k reklamaci bez platného daňového dokladu.

Reklamace a celý proces musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo požadovat výměnu věci nebo od kupní smlouvy odstoupit (požadovat vrácení peněz).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kupující má ze zákona oprávnění zboží do 14 dnů od převzetí vrátit bez udání důvodů zpět, prodávajícímu, přičemž má nárok na vrácení celé částky za zboží včetně dopravného a doběrečného. Kupující je povinnen zboží odeslat zpět prodávajícímu na vlastní náklady.
14 denní lhůta se nevztahuje na zboží, které je vyráběno přímo na přání zákazníka tzn. takové zboží u něhož je výběr z více variant, zejména typy a bavy látek, barvy plastů apod.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůci kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  PRAHA 2, IČ 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz
Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směřujte na iridium-eshop@email.cz
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.